Vitamin E

Vitamin E obuhvaća osam, po kemijskom sastavu, vrlo sličnih supstanci koje pokazuju i sličnu kemijsku aktivnost, a nazivamo ih još i tokoferoli. Najveću biološku aktivnost pokazuje alfa-tokoferol koji je ujedno i najzastupljeniji te se smatra sinonimom za vitamin E.

Pripada skupini esencijalnih tvari u organizmu, stoga se mora uzimati putem hrane ili kao dodatak prehrani.

Vitamin E i vitamin C neprestano surađuju održavajući tjelesni sustav obrane.

Snažni su antioksidansi koji štite tjelesne stanice od oštećenja što ih može uzrokovati prekomjerna količina slobodnih radikala - molekula koje u oksidaciji s kisikom nastaju kao otpadni proizvodi metabolizma

Slobodni radikali napadaju stanice, vitamin E usmjerava njihov napad na sebe kako bi obranio stanice. Nakon toga “preusmjerava” slobodne radikale prema vitaminu C koji pomaže njihovu odstranjivanju iz organizma.

Kao snažni antioksidans sprječava oksidaciju “lošeg” LDL kolesterola koji se taloži na stjenkama krvnih žila i onemogućuje normalan protok krvi. Štiti od stvaranja naslaga na krvnim žilama i tako poboljšava cirkulaciju.

  • Vitamin E doprinosi zaštiti stanica od oksidativnog stresa