STELLA MEDITERRANEA

Stella Mediterranea d.o.o.

Mihovilovići 21a, HR21231 Klis

OIB 44992758804, MBS 060252203

IBAN HR4523600001102071656

ŽIRO RAČUN (Zagrebačka banka d.d.) 2360000-1102616656

Članovi uprave: Andrija Polić, jedini osnivač, Direktor: Andrija Polić

Temeljni kapital: 1.385.000,00 kuna (Odlukom o povećanju temeljnog kapitala od 13. ožujka 2014. godine, povećava se temeljni kapital sa iznosa od 20.000,00 kuna za iznos od 1.365.000,00 kn, na iznos od 1.385.000,00 kn. Temeljni kapital je povećan iz sredstava društva u nominalnom iznosu od 1.365.000,00 kuna. Sada u društvu jedini član društva drži jedan poslovni udjel.)

Stella Mediterranea društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu, a upisano je pri Trgovačkom sudu Split pod poslovnim brojem St Tt-09/384-2