REGULACIJA PROBAVE

Regulirana probava je je najvažniji faktor na putu prema blagostanju organizma, bilo da se radi o zdravom ili bolesnom organizmu.