OKSIDATIVNI STRES

Oksidativni stres je stanje narušenog zdravlja organizma, koje nastaje prilikom poremećenog balansa između procesa stvaranja reaktivnih metabolita (slobodnih radikala) i mehanizama za njihovo uklanjanje (antioksidativnih sistema).