Liofilizirani peršin

Miristicin i apiol, dvije aktivne komponente koje su prisutne u liofiliziranom peršinu, povećavaju protok mokraće, te pomaže pri uklanjanju infekcija mokraćnog kanala.

Peršin je i dobar izvor folne kiseline. Folna kiselina je bitna za mnoge procese, koji se odvijaju u našem organizmu, ali najviše je poznata po ulozi, koju igra u zdravlju kardiovaskularnog sistema. Flavonoidi, koje sadrži peršin, posebice luteolin, djeluju poput antioksidanta, vežući se za slobodne radikale i na takav način sprečavaju njihovo štetno djelovanje na organizam.

Peršin u prehrani predstavlja idealno povrće. Ima jaku preventivnu ulogu, a ujedno potiče i otklanjanje niza unutarnjih i vanjskih poremećaja u organizmu. Osim flavonoida, peršin je odličan izvor vitamina C i A, koji imaju važnu ulogu u zaštiti našeg organizma.

Liofilizacija je složen i skup tehnološki postupak kojim se dobiva najoptimalnija koncentracija djelatne tvari te najbolja sačuvanost cjelovitosti fitokompleksa u pripravku. Procesom liofilizacije omogućena je veća aktivnost i bioraspoloživost prisutnih nutrijenata kao i očuvanje termolabilnih komponenti. Liofilizirane biljne komponente uvelike doprinose pojačanom blagotvornom učinku naših proizvoda.