Čimbenici koji pospješuju apsorpciju željeza

• Životinjske bjelančevine

• Vitamini A i C

• Limunska kiselina

• Fruktoza

• Bakar

Vitamini A i C povećavaju apsorpciju željeza, što se najviše tumači kroz redukciju feri-oblika u topljiviji fero-oblik. 

Nešto slabiji stimulatori apsorcije ne-hemskog željeza su organske kiseline malat, citrat, tartarat, laktat.

Važno je spomenuti da meso u prehrani, odnosno proteini iz mesa, ribe i peradi povećavaju apsorpciju i ne-hemskog željeza.

Istraživanja pokazuju da je mineral bakar potreban za ugradnju željeza u crvene krvne stanice i nedostatak ovog minerala može biti uzrokom mikrocitne hipokromne anemije koja nastaje uslijed deficita željeza čak i kada u organizam unosimo dovoljno željeza.